Pierwszy kod JavaScript: Hello World

Hello World – tworzymy pierwszy program w języku JavaScript!

To już stało się niemal tradycją.

Jako pierwszy krok w nauce każdego języka programowania, tworzymy program „Hello World”. W praktyce polega to na napisaniu prostego kodu, który wyświetli napis. Najczęściej jest to własnie Hello World, stąd nie inaczej będzie w naszym przypadku.

W języku JavaScript bardzo prosty program, który wyświetla napis „Hello, World!” w konsoli przeglądarki internetowej, może wyglądać tak:

console.log("Hello, World!");

Kod ten wywołuje funkcję console.log() z parametrem „Hello, World!”, która wyświetla ten napis w konsoli przeglądarki.

Aby przetestować ten kod, wystarczy utworzyć plik index.html i dodać do niego skrypt JavaScript:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Hello World</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello World</h1>
  <script>
   console.log("Hello, World!");
  </script>
 </body>
</html>

Następnie zapisz plik na dysku i otwórz go w przeglądarce.

Na ten moment nie potrzebujesz żadnego serwera ani hostingu. Po prostu otwórz plik index.html za pomocą przeglądarki. Po otwarciu pliku, w konsoli powinien pojawić się napis „Hello, World!”.

Konsola w oknie przeglądarki

Konsola w oknie przeglądarki to narzędzie deweloperskie, które pozwala na wykonywanie operacji i debugowanie kodu JavaScript bezpośrednio w przeglądarce. Konsola jest dostępna w większości przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari czy Microsoft Edge. Dostęp do niej można uzyskać poprzez otwarcie narzędzi deweloperskich, na przykład poprzez naciśnięcie klawisza F12 lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Inspect” lub „Narzędzia deweloperskie”.

Konsola służy do wykonywania poleceń w języku JavaScript, co pozwala na interaktywną pracę z kodem i testowanie różnych funkcjonalności. Możemy wprowadzać i testować wyrażenia, wywoływać funkcje, przeglądać obiekty, a także wyświetlać informacje o błędach i debugować kod. Dzięki konsoli możemy także przeprowadzać testy jednostkowe, sprawdzając wyniki poszczególnych funkcji i metod.

Konsola jest również przydatna w celu śledzenia zdarzeń i debugowania aplikacji, szczególnie w przypadku problemów z wydajnością lub błędami w kodzie JavaScript. Możemy wyświetlać informacje o zmiennych, wartościach i obiektach, aby zrozumieć, co dzieje się w kodzie i jakie są wyniki poszczególnych operacji.

Korzystanie z konsoli jest niezbędne w procesie tworzenia i debugowania aplikacji internetowych, ponieważ pozwala na szybkie testowanie kodu i zwiększenie efektywności pracy.

To tylko początek, ale już teraz zaczniesz poznawać język JavaScript. W kolejnych rozdziałach dowiesz się więcej o składni, typach danych, operatorach, funkcjach i obiektach w języku JavaScript, a także o tworzeniu aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworków i bibliotek.